Program er ikke ferdig, derfor legger vi ut eksempler på program for del 1 og 2, de endelige programmene blir om lag slik, men med samme innhold.

programeksempel del 1
programeksempel del 2