Same stad, dag og tidspunkt som før: 25.01, 22.02, 04.04, 23.05, 13.06. NB. Det er ikkje rettleiing i mars pga ferie og tidleg påske. Vennleg helsing Kjersti Håvardstun Spesialsykepleier I 57839718 / 95282878 Helse Førde HF www.helse-forde.no