Kvar torsdag klokka 10.30 - 11.30 har Spenst ein seniortime som Aktiv På Dagtid medlemmar kan vere med på.

Dette er ein nybyrjartime som passar for alle.

Instruktøren er fysioterapeut.

Det er også lagt opp til litt kaffi og sosialt samvær etter timen for dei som måtte ønske dette.

Denne er verdt å prøve!