Aktiv på Dagtid 2013     

 

Målgrupper

 

Alle frå 18 og oppover som er busett i ;Førde, Naustdal, Jølster, Florø, Høyanger eller Gaular

 

-og som mottek ein av følgjande ytingar:

» Sjukepengar

» Attførings- eller rehabiliteringspengar

» Uføreytingar

»Overgangsstønad

» Dagpengar – arbeidsløyse

»Økonomisk sosialstønad

 

Praktisk Informasjon

 

 

Kostar 150,- pr mnd ut 2013 (Helse Førde sender ut faktura kvar 3.mnd)

  Tettare oppfølging, skreddersydd program

Treng ikkje rekvisisjon foreløpig(dette vil bli informert om i god tid)

 

Vi gledar oss til eit motiverande og treningsfylt 2013 ilag med dykk!

Ta kontakt med:                                                            

Camilla Søvig                                                                                                  Harald Munkvold

Helsesportspedagog/Instruktør                                                             Ruskoordinator/Instruktør

TLF: 99158155                                                                                                                                      TLF: 90765427                              

 Epost: camilla.soevig@helse-forde.no                                                                                   Epost: harald.munkvold@helse-forde.no