Her kjem ei oversikt slik at ein kan sjå kva som skjer frå gang til gang.

Lavterskel med fokus på det mentale, sosiale og det fysiske.

Timebeskrivelse